GENDERIDEOLOGIE IN HET ONDERWIJS. WAAR GAAT HET MIS?

Sensoa voorziet in lespakketten, leerdoelen en leerlijnen om het thema ‘gender’ te bespreken, dit reeds vanaf de kleuterklas. Waar gaat het volgens ons mis?

 

Webinar woensdag 15 mei om 19u30

Op de website van Sensoa, het Vlaams centrum seksuele opvoeding,  vindt u lespakketten over ‘gender’ voor leerkrachten die les geven in de kleuterklas, het basisonderwijs of het secundair onderwijs. Voorts vindt u een les van dokter Bea die de genderideologie bespreekt aan de hand van de 'genderkoek'. De leerlijnen voor het middelbaar geven aan wat jongeren kunnen doen als hun ‘genderidentiteit’ niet overeenstemt met hun geslacht.


Is het bijbrengen van gendergelijkheid, genderrollen, genderidentiteit goed om de inclusie te bevorderen of is er meer aan de hand?
Is de ‘genderkoek’ zo onschuldig als die lijkt? Welke genderideologie zit hierin vervat? En moeten kinderen van de basisschool hiermee geconfronteerd worden?
Is het aanbieden van sociale transitie vanaf 9 jaar, het aanbieden van hormoonbehandeling of stappen zetten om geslachtskenmerken te veranderen vanaf 12 jaar, een goed idee wanneer de jongere zich niet goed voelt bij zijn geboortegeslacht?


In hoeverre komt ‘gender’ voor in de minimumdoelen van de Vlaamse overheid voor het schooljaar 2024-2025?


Deze thema’s zullen we bespreken en nadien is er mogelijkheid tot het stellen van vragen.


De webinar is gratis.

Welkom! Nodig gerust geïnteresseerden uit.
Inschrijven webinar >>


Na inschrijving ontvang je een bevestigingsmail. Daarin zit de link naar de zoommeeting (Ga naar bestelling --> Open evenement).