Nieuwsbrief ‘Bescherm onze kinderen’, 18 mei 2024

Beste vrienden,

Hierbij ontvangt u de lente-editie van onze nieuwsbrief. U vindt er:

  • De link naar de opname van de Webinar die woensdag doorging ‘Genderideologie in het onderwijs. Waar gaat het mis?’ U kan die beluisteren en eventueel doorsturen. Het is belangrijk dat de ouders, leerkrachten, schooldirecties, politici goed geïnformeerd worden zodat ze de juiste keuzes kunnen maken ten voordele van het welzijn van de kinderen.
  • De minimumdoelen die de overheid oplegt aan de scholen in verband met seksueel en relationele opvoeding.
  • Een klachtenformulier die u kan invullen als uw kind informatie kreeg die niet aangepast was aan zijn/haar leeftijd en u als ouder niet gehoord werd.
  • Een petitie die u kan invullen: Geen genderneutraal beleid in de schoolboeken.

WEBINAR: GENDERIDEOLOGIE IN HET ONDERWIJS. WAAR GAAT HET MIS?
Sensoa voorziet lespakketten, leerdoelen en leerlijnen om het thema ‘gender’ te bespreken, dit reeds vanaf de kleuterklas. Waar gaat het volgens ons mis?
Link>>

DE MINIMUMDOELEN VAN DE VLAAMSE OVERHEID VOOR RELATIONELE EN SEKSUELE OPVOEDING. Deze zijn minimaal zodat de school die kan invullen volgens eigen moreel kompas.
Lees verder>>

KLACHTENFORMULIER
We willen de klachten van onze kinderen verzamelen en voorleggen aan de Minister van Onderwijs en Welzijn. U kan ons helpen door uw klacht duidelijk te omschrijven aan de hand van volgende vragenlijst? Twijfel niet om die in te vullen. Het is voor ons ook belangrijk te weten waar het ongenoegen zich situeert.
Lees verder>>

Deze petitie kan u nog altijd tekenen. We zullen de handtekeningen overhandigen aan de volgende minister van Onderwijs. Het thema wordt hoe langer hoe meer van belang, want de genderideologie wordt opgedrongen binnen het onderwijs via de lespakketten van Sensoa en Rosa VZW.

Directie, leerkrachten maken gebruik van de lespakketten met goede bedoelingen, maar beseffen niet welke onwetenschappelijke ideologie er steekt achter deze programma's. Daarom is het goed hen hierop te wijzen.

Dank alvast en stuur die gerust door.
Petitie>>